özcülük

Özcülük , Ontolojide, nesnelerin bazı özelliklerinin kendileri için gerekli olduğu görüşü. Bir şeyin “özü”, temel özelliklerinin bütünlüğü olarak düşünülür. Özcülük teorileri, bir mülkün bir nesne için şart olduğunu söylemenin ne anlama geldiğine dair kavrayışlarına göre farklılık gösterir. Temel bir mülkiyet kavramı gereklilik kavramı ile yakından ilişkilidir, çünkü P özelliğinin O nesnesi için elzem olduğunu söylemenin bir yolu, “O P'ye sahiptir” önerisinin mutlaka doğru olduğunu söylemektir. Temel özellikleri karakterize etmenin genel ama çok bilgilendirici olmayan bir yolu, nesne özelliğe sahip olamıyorsa ve hala olduğu nesne ise, bir özelliğin bir nesne için gerekli olduğunu söylemektir. Bu anlamda elzem olmayan bir cismin özelliklerinin tesadüfi olduğu söylenir.

Bu makale en son olarak Kıdemli Editör Brian Duignan tarafından gözden geçirilmiş ve güncellenmiştir.

İlgi̇li̇ Makaleler