Büyük sayılar

Büyük sayılar, genellikle 109 gibi bir üs kullanımı veya sistemden sisteme sık sık farklılık gösteren milyar veya bin milyon gibi terimlerle temsil edilen bir milyonun üzerindeki sayılardır . Bir milyonun üzerindeki mezheplerin Amerikan numaralandırma sistemi bir Fransız sisteminde modellenmiştir, ancak 1948'de Fransız sistemi Alman ve İngiliz sistemlerine karşılık gelecek şekilde değiştirilmiştir. Amerikan sisteminde 1.000 milyonun (Amerikan milyarı ) üzerindeki mezheplerin her biri bir öncekinin 1.000 katıdır (bir trilyon = 1.000 milyar; bir katrilyon = 1.000 trilyon). İngiliz sisteminde, mezheplerin her biri, bir önceki istisna hariç, bir öncekinin 1.000.000 katıdır (bir trilyon = 1.000.000 milyar).miliard , bu da bazen 1.000 milyonlarca kullanılır. Son yıllarda İngiliz kullanımı Amerikan sisteminin yaygın ve artan kullanımını yansıtmaktadır.

Tablo, çeşitli büyük numaralar için Amerikan ve İngiliz isimleri sunmaktadır.

Büyük sayılar
onluk güç değerisıfır sayısıAmerikan adıİngiliz adı
1099milyarbin milyon veya milyar
101212trilyonmilyar
101515katrilyonbin milyar
101818kentilyontrilyon
102121sextillionbin trilyon
102424septillionkatrilyon
102727octillionbin katrilyon
103030nonillionkentilyon
103333desilyonbin beş milyon
103636undecillionsextillion
103939duodecillionbin sextillion
104242tredecillionseptillion
104545quattuordecillionbin septilyon
108484quattuordecillion
10100100googolgoogol
10303303CENTILLION
10600600CENTILLION
10googolgoogolgoogolplexgoogolplex
Bu makale en son gözden geçirilmiş ve Kıdemli Editör Erik Gregersen tarafından güncellenmiştir.

İlgi̇li̇ Makaleler