Vernaküler Basın Kanunu

İngiliz Hindistan'daki Vernacular Press Yasası , 1878'de Hint dili (yani İngilizce olmayan) basın özgürlüğünü kısıtlamak için yasa çıkardı. Lord Lytton, daha sonra Hindistan yardımcısı (1876-80 yönetti) tarafından önerilen eylem, yerel basının İngiliz politikalarını eleştirmesini ifade etmesini - özellikle İkinci Anglo-Afgan Savaşı'nın başlamasıyla büyüyen muhalefeti ( 1878-1880). Yasa, İngilizce yayınları hariç tuttu. Hindistan halkının geniş bir yelpazesinden güçlü ve sürekli protestolara yol açtı.

Yasa 1881'de Lytton'un halefi Lord Ripon (1880-84 yönetildi) olarak yürürlükten kaldırıldı. Ancak, Kızılderililer arasında ürettiği kızgınlık, Hindistan'ın büyüyen bağımsızlık hareketine yol açan katalizörlerden biri oldu. Yasanın en vokal eleştirmenleri arasında, genellikle Hint Ulusal Kongresi'nin öncülerinden biri olarak kabul edilen Hint Birliği (1876 kuruldu) vardı (1885 kuruldu).

Bu makale en son gözden geçirilmiş ve Kıdemli Editör Kenneth Pletcher tarafından güncellenmiştir.

İlgi̇li̇ Makaleler