Kozmolojik argüman

Kozmolojik argüman , Tanrı'nın varlığını kanıtlamak için doğal teolojide kullanılan argüman biçimi. Thomas Aquinas, Summa teolojisinde, kozmolojik argümanın iki versiyonunu sundu: ilk sebep argümanı ve beklenmedik durum argümanı. İlk sebep argümanı, dünyada bir değişiklik olduğu gerçeğiyle başlar ve bir değişim her zaman bazı sebeplerin veya sebeplerin etkisidir. Her nedenin kendisi, başka bir nedenin veya bir dizi nedenin etkisidir; bu zincir, hiç bitmeyen ya da ilk nedenle tamamlanan bir seri halinde hareket eder; Böyle bir ilk neden, Hıristiyanlığın Tanrı tarafından ne anlama geldiğinin tamamı olmasa da önemli bir yönüdür. Durumsallık argümanı, başka bir yolla, dünyanın doğasından nihai zemine benzer bir temel düşünce hareketini izler.

mozaik; Hristiyanlık Bu Konu Hristiyanlık Hakkında Daha Fazla Bilgi: Kozmolojik argüman Aquinas ilk sebep argümanını ve olumsallık argümanını verdi - her iki kozmolojik akıl yürütme biçimi - yüzyıllar boyunca merkezi bir yer ... Bu makale en son Brian Duignan tarafından gözden geçirildi ve güncellendi, Kıdemli editör.

İlgi̇li̇ Makaleler